Ochrona danych

Ochrona Danych Osobowych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz klarowności w procesach ich przetwarzania poniżej przedstawiamy informacje znajdujące się w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje, że:
• Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach, Raciechowice 140, 32-415 Raciechowice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 1, NIP 681-17-98-963, REGON 357494623.
Został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
• Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r. z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z późn. zm.
Podanie danych jest obowiązkowe w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
• Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Rejestracji Czytelników.
• Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie.
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GBP w Raciechowicach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprez.
• Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: gbp@opoczta.pl