Dział literatury popularno-naukowej

W dziale literatury popularno-naukowej posiadamy 5 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu.

Oferujemy:

– książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy

– słowniki, encyklopedie, przewodniki i poradniki

– informatory

– prasę codzienną i lokalną

– czasopisma tematyczne